„Doba razantních nárůstů objemů dodávek je už za námi!“

2.3.2012

BILANCE Soudí tak obchodní ředitel firmy Lumius, spol. s r.o. Martin Kročil, jenž nám poskytl detailnější informace o loňských výsledcích firmy i o jejich letošních záměrech:

Martin Kročil, obchodní ředitel společnosti Lumius, spol. s r.o.
Martin Kročil, obchodní ředitel společnosti Lumius, spol. s r.o.

LUMIUS završil obchodní rok 2011. Jakými výsledky se můžete pochlubit v prodeji energie a plynu jak na českém, tak na slovenském trhu?

Loňský rok byl na trhu s energiemi do značné míry ovlivněn jarními politickými událostmi v oblasti severní Afriky i Blízkého východu a samozřejmě také následky zemětřesení v Japonsku spojenými s jadernou havárií ve Fukušimě. I přes tyto víceméně nepředvídatelné skutečnosti považujeme obchodní výsledky LUMIUS jak v České republice, tak na Slovensku za úspěšné. V ČR jsme koncovým zákazníkům dodali 2,512 TWh elektřiny a 4,510 TWh plynu. Na Slovensku se naše dodávky zastavily na 497 GWh v elektřině a 200 GWh v plynu.

S jakými záměry zahajujete nový rok 2012? Jak ve své obchodní politice zareagujete na některé signály blížící se globální ekonomické recese?

Již v minulosti jsme avizovali, že doba razantních nárůstů objemů dodávek v obou komoditách je už za námi. Nyní se soustředíme především na udržování vybudovaného portfolia našich klientů, kterým nabízíme služby na maximálně profesionální úrovni. Smluvní vztah s našimi zákazníky totiž nevnímáme jako vztah mezi dodavatelem a odběratelem, ale jako spolupráci mezi rovnocennými partnery. Považujeme za logické, že k přidaným hodnotám takové spolupráce patří poradenství při volbě nejvhodnější formy a termínu nákupu energií, řešení záležitostí spojených s distribucí elektřiny a plynu, nebo kupř. včasná informovanost o legislativních změnách v našem oboru, které mohou mít na naše klienty přímý dopad.

Samozřejmě musíme počítat i s možností příchodu další ekonomické recese. Určitým signálem pro nás byly objednávky, přesněji řečeno nasmlouvané množství elektřiny nebo plynu, některých našich klientů. I oni vnímají rok 2012 z hlediska možného vývoje jako mírně nejistý a při svých predikcích byli zdrženlivější, než tomu bylo v minulosti. Případný pokles poptávky ze strany odběratelů by pak následně přinesl větší tlak na náš dispečink, který by si musel s touto situací poradit.

K přidaným hodnotám naší spolupráce patří poradenství při volbě nejvhodnější formy a termínu nákupu energií, řešení distribucí elektřiny a plynu nebo informovanost o legislativních změnách v oboru.

Vedení LUMIUS provedlo některé změny ve svých dceřiných společnostech. Oč konkrétně se jedná a k čemu mají posloužit?

Rozhodli jsme se utlumit naši činnost na trzích, které dlouhodobě nepřinášely do skupiny LUMIUS přidanou hodnotu. Viníkem tohoto stavu byla ve většině případů nevyjasněná legislativní situace na území daných států, příp. další překážky spojené s rovným přístupem na tamní trh. Tyto aspekty stály za naším rozhodnutím opustit Maďarsko a Chorvatsko. Ke stejnému rozhodnutí jsme dospěli i v případě Polska,  kde byla k 2. 1. 2012 zahájena likvidace tamní dceřiné společnosti. Díky těmto krokům máme nyní možnost naplno se soustředit na trhy, které pro nás mají i nadále strategický význam – Českou republiku a Slovensko. Přesto situaci v ostatních regionech střední Evropy nadále monitorujeme. V případě pozitivních změn jsme připraveni se na tyto trhy rychle vrátit.

Jakými novými nástroji a opatřeními v obchodní politice firmy chcete toho na Slovensku docílit?

Jak jsem již zmínil, Slovensko je pro nás zajímavý trh. Jsme přesvědčeni, že úspěch nám mohou přinést stejné atributy, se kterými bojujeme v Česku – profesionalita, erudice, aktivní přístup a umění naslouchat zákazníkům.

Jak pokročily obchodní aktivity LUMIUS v oblasti distribuce a teplárenství?

V listopadu loňského roku se nám podařilo dokončit koupi stoprocentního podílu ve společnosti MEDIATICON. Jedná se o lokálního distributora, který zajišťuje dopravu elektřiny a všechny činnosti s tím spojené pro komplex několika bytových domů (cca 270 odběrných míst) ve středních Čechách. Jedná se o první akvizici tohoto typu. V souladu s naší strategií postupujeme od menších projektů k větším stejně tak, jako jsme v minulosti postupovali při získávání odběratelů v elektřině a v plynu. Již nyní máme rozpracované další zajímavé projekty z oblastí distribuce a výroby elektřiny. Jakmile postoupí do fáze, kdy bude možné prozradit některé podrobnosti, velmi rádi s nimi veřejnost seznámíme.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > „Doba razantních nárůstů objemů dodávek je už za námi!“

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: