CZ Biom namítá k akčnímu plánu na podporu biomasy

10.1.2013

 BIOMASA  Vláda ČR schválila Akční plán pro biomasu pro období 2012-20. Nový dokument nevyvolal jen souhlasné reakce.

Řada politických, občanských i podnikatelských subjektů jej také kritizuje.

 screen_shot_2013-10-31_at_15.14.29.png

Mezi nimi i České sdružení pro biomasu CZ Biom. Podle něj je přístup státu k tomuto alternativnímu zdroji energie málo ambiciózní. Zároveň upozornilo na nejasnosti, jež se týkají budoucí podpory výroby a exploatace biomasy.

CZ Biom se mj. nelíbí, že akční plán vlády striktně neurčuje závazné množství energie vyrobené z biomasy. „Zatímco vládou schválený národní akční plán pro alternativní zdroje uvažuje s pozastavením podpory kupř. pro bioplynové stanice od roku 2014, akční plán pro biomasu o tom mlčí a naopak ji prosazuje,“ upozornil místopředseda CZ Biom Vladimír Stupavský.

Akční plán naopak srdnatě hájí ministerstva. Podle věcně příslušného resortu je jeho dominantním záměrem propojit zabezpečení potravinové soběstačnosti ČR s efektivní exploatací zbývající zemědělské půdy pro energetické potřeby. Experti mj. vypočetli, že v ČR lze využít pro energetické účely (aniž by byla ohrožena potravinová bezpečnost státu) cca. 1 mil. ha zemědělské půdy.

Ministr zemědělství Petr Bendl však zdůrazňuje, že „Akční plán nestanovuje závazné množství energie z alternativních zdrojů, ale množství energie, která by mohla být v naší republice vyrobena z biomasy s výhledem do roku 2020.“

Oslovení experti ocenili fakt, že nový akční plán vytváří dostatečnou právní i akční platformu pro efektivnější využití ladem ležících ploch a pro pěstování biomasy razantněji využít i dosud zatravněné plochy. Jejich celkový zmobilizovatelný areál v ČR přesahuje dalších nejméně 1 mil. ha. Zpracovatelé dřeva a dřevních zbytků jsou naopak zklamáni, že nový dokument progresivně nepodporuje produkci a využití tzv. dřevěných pelet. Podle Vladimíra Stupavského: „Pro výrobu kvalitních dřevních pelet je vhodná především smrková pilina. V ČR se jí každoročně produkuje okolo 2,2 mil. m3. Disponujeme tedy výchozí surovinou pro výrobu cca 500 000 t dřevěných pelet. Zatím jich produkujeme sotva 150 000 t.“

Pokud odhlédneme od současných polemik a exploataci biomasy v ČR budeme analyzovat pouze statisticky, pak pro poslední období je příznačný její růst. Nová SEK z dílny MPO ČR počítá s tímto trendem i do budoucna i se zvětšováním počtu lokálních zdrojů na biomasu. Opět mluvou čísel: zatím u nás funguje na 15 000 automatických kotlů na dřevěné pelety a celkový instalovaný výkon zdrojů na biomasu už přesahuje 1 600 MW.

Biomasa se prodrala na II. příčku mezi tuzemskými AZE, hned za fotovoltaiku. Časem by ji mohla dokonce předstihnout. To by si ale podle expertů musela vydobýt alespoň minimální dotační podporu. 

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > CZ Biom namítá k akčnímu plánu na podporu biomasy

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: